Kirurgi
av Elias Berge, Hampus Ivert
Förlag: Hypocampus
Kirurgi innehåller den information du behöver för att klara kursen på läkarprogrammet.
Informationen är skriven så att läsaren ska få god förståelsen för ämnet snarare än att vara ett beslutsstöd för färdiga läkare. LÄS MER
Kirurgi

Allmänkirurgi

17 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Bukanatomi
3 min
4 frågor
Bukstatus och akut buk
8 min
5 frågor
Kirurgiska undersökningar
6 min
0 frågor
Praktiska färdigheter på kirurgen
7 min
2 frågor
Trauma
10 min
3 frågor
Ulcus och ventrikelcancer
12 min
25 frågor
Dysfagi, akalasi och esofagusvaricer
8 min
13 frågor
Obesitas
5 min
5 frågor
Sjukdomstillstånd i gallblåsa och gallgångar
10 min
17 frågor
Pankreatit och pankreascancer
8 min
10 frågor
Bråck och ileus
13 min
18 frågor
Sjukdomstillstånd i tunn- och tjocktarm
13 min
13 frågor
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
11 min
26 frågor
Kolorektal cancer
11 min
14 frågor
Övre och nedre GI-blödning
8 min
10 frågor
Ikterus och levercancer
8 min
9 frågor
Anala sjukdomstillstånd
14 min
7 frågor

Anestesiologi

8 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Diffusion, blodgas och syra-basbalans
21 min
8 frågor
Cirkulation
14 min
26 frågor
Chock
10 min
9 frågor
ATLS och SBAR
13 min
10 frågor
Preoperativ bedömning
7 min
5 frågor
Generell anestesi
14 min
7 frågor
Regional anestesi
4 min
6 frågor
Postoperativa komplikationer
11 min
10 frågor

Bröstkirurgi

2 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Övriga bröståkommor
4 min
2 frågor
Bröstcancer och mammografiscreening
9 min
9 frågor

Endokrinkirurgi

3 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Tyroideacancer
3 min
3 frågor
GEP-NET
3 min
4 frågor
Binjuretumörer
6 min
17 frågor

Handkirurgi

5 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Handanatomi och handstatus
9 min
8 frågor
Frakturer i hand och handled
9 min
8 frågor
Traumatiska hand- och fingerskador
7 min
9 frågor
Diverse sjukdomstillstånd i hand och handled
6 min
11 frågor
Handkirurgiska behandlingar
1 min
1 frågor

Kärlkirurgi

4 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Introduktion till kärlkirurgi
6 min
1 frågor
Aortadissektion och aortaaneurysm
8 min
11 frågor
Extremitetsischemi
8 min
12 frågor
Diverse kärlkirurgiska diagnoser
7 min
11 frågor

Plastikkirurgi

3 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Plastikkirurgiska behandlingsmetoder
3 min
4 frågor
Sårskador och suturteknik
4 min
5 frågor
Köld- och brännskador
8 min
10 frågor

Urologi

9 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Grundläggande urologi
7 min
8 frågor
Urologiska behandlingar
8 min
9 frågor
Sjukdomstillstånd i prostata
17 min
17 frågor
Cancer i urinvägarna
7 min
11 frågor
Penila sjukdomstillstånd
8 min
11 frågor
Urologiska symptom
8 min
14 frågor
Miktionsbesvär
11 min
10 frågor
Skrotala åkommor
12 min
11 frågor
Njursten
11 min
11 frågor

Onkologi

3 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Introduktion till onkologi och det svåra samtalet
18 min
13 frågor
Onkologisk behandling
15 min
13 frågor
Metastaser och CUP
3 min
8 frågor

Ortopedi

13 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Ortopediska undersökningar
17 min
14 frågor
Ortopedisk behandling
2 min
2 frågor
Axel- och armbågsskador
15 min
13 frågor
Frakturlära
7 min
4 frågor
Arm-, axel- och revbensfrakturer
9 min
9 frågor
Knäskador
15 min
12 frågor
Fot- och fotledsskador
16 min
10 frågor
Skador i nacke och rygg
16 min
19 frågor
Höft- och bäckenskador
9 min
8 frågor
Mjukdelsskador och ortopediska infektioner
7 min
9 frågor
Artros
6 min
7 frågor
Osteoporos
7 min
4 frågor
Barntumörer
1 min
3 frågor