Oftalmologi
av Elias Berge, Hampus Ivert
Förlag: Hypocampus
Oftalmologi innehåller den information du behöver för att klara kursen på läkarprogrammet.
Informationen är skriven så att läsaren ska få god förståelsen för ämnet snarare än att vara ett beslutsstöd för färdiga läkare. LÄS MER
Oftalmologi

23 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Ögats anatomi
8 min
5 frågor
Oftalmologiska undersökningar
13 min
4 frågor
Optik och refraktion
6 min
4 frågor
Körkortsregler
0 min
2 frågor
Rött öga
5 min
7 frågor
Barnoftalmologi
9 min
9 frågor
Keratit och keratoconus
4 min
4 frågor
Ögonlocket och dess sjukdomar
3 min
5 frågor
Tårar och tårkanaler
3 min
3 frågor
Konjunktivit
5 min
6 frågor
Andra konjunktivala åkommor
2 min
4 frågor
Glaukom
8 min
9 frågor
Katarakt
4 min
3 frågor
Uveit och sklerit
9 min
6 frågor
Endokrin oftalmopati
3 min
3 frågor
Neurooftalmologi
6 min
4 frågor
Ögonpareser
4 min
7 frågor
Diabetesretinopati
6 min
5 frågor
Näthinneavlossning & Serosa
4 min
5 frågor
Andra retinala sjukdomstillstånd
6 min
3 frågor
Zoster oftalmicus, endoftalmit och orbital cellulit
3 min
4 frågor
Ögontrauma
8 min
8 frågor
Oftalmologiska läkemedel och kirurgiska ingrepp
3 min
0 frågor