Psykiatri
av Elias Berge, Hampus Ivert
Förlag: Hypocampus
Psykiatri innehåller den information du behöver för att klara kursen på läkarprogrammet.
Informationen är skriven så att läsaren ska få god förståelsen för ämnet snarare än att vara ett beslutsstöd för färdiga läkare. LÄS MER
Psykiatri

18 KAPITEL
PROGRESS
FRÅGOR
Psykiatrisk diagnostik
6 min
7 frågor
Icke-farmakologiska behandlingar inom psykiatrin
5 min
2 frågor
Mani och bipolära syndrom
10 min
9 frågor
Depression
14 min
15 frågor
Sömnstörningar
14 min
17 frågor
Rörelserelaterade kognitiva sjukdomar
7 min
2 frågor
Demenssjukdomar
19 min
8 frågor
Konfusion
3 min
8 frågor
Intellektuell funktionsnedsättning
4 min
2 frågor
Ångest
20 min
18 frågor
Personlighetssyndrom
20 min
3 frågor
Ätstörningar
12 min
6 frågor
Alkoholbrukssyndrom (alkoholberoende)
13 min
14 frågor
Substansrelaterade syndrom
10 min
1 frågor
Suicid
3 min
0 frågor
Psykos och schizofreni
16 min
19 frågor
Tvångslagar
6 min
3 frågor
Utvecklings- och neuropsykiatriska störningar
13 min
5 frågor