Dermatologi > Akne, Rosacea och Perioral dermatit

Perioral dermatit

Översikt

Perioral dermatit är ett tillstånd som förekommer relativt ofta hos unga kvinnor. Diagnosen är klinisk och ställs vid upptäckt av enhetliga icke-kliande små tättsittande papler och pustler som är symmetriskt placerade på haka och överläpp med en fri zon runt prolabium (gränsen för det läppröda). Metronidazol eller tetracyklin används som behandling. Tillståndet kan orsakas av kortison och kortison skall inte användas som behandling även om det kan hjälpa initialt.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Akne__Rosacea_och_Perioral_dermatit/Perioral_dermatit Filename: Oversikt.html ChapterId: 669 SectionId: ChapterGroupId: 11