Dermatologi > Akne, Rosacea och Perioral dermatit

Rosacea

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Rosacea delas in i fyra typer. Indelningen är något föråldrad då indelningen inte säger något om etiologin och det finns en överlappning mellan typerna. :

  • Typ 1 (mild, 60%): Erytem, flushing, telangiektasier och brännande, svidande känsla. Övergående ödem.
  • Typ 2 (måttlig, 35%): Förutom erytem och telangiektasier har man även follikulära papler, pustler och ett persisterande ödem.
  • Typ 3 (svår, 5%): Som vid stadium 2 fast mer uttalade symptom. Konfluerande papler och pustler. Huden kan likna apelsinskal, talgkörtelhypertrofier och ev. rinofyma (= knölig näsa pga. hyperplasi).
  • Typ 4 (okulär rosacea, ögonrosacea, 50%): Inflammation i ögon och/eller ögonlock vilket kan yttra sig som ögonsveda och torrhet.

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Akne__Rosacea_och_Perioral_dermatit/Rosacea Filename: Klassifikation.html ChapterId: 670 SectionId: ChapterGroupId: 11