Dermatologi > Benigna hudtumörer

Pyogent granulom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Differentialdiagnoser

  • Ulcererande amelanotiskt melanom av nodulär typ
  • Snabbt växande kutant B-cells lymfom
  • Merkelcellscarcinom.

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-11-10 04:27:21 ChapterId: 1610 SectionId: 8418 ChapterGroupId: 283