Dermatologi > Blåsdermatoser

Epidermolysis bullosa

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Symptomen vid epidermolysis bullosa varierar både vad gäller allvarlighetsgrad samt beroende på vilken typ av sjukdomen som en individ drabbats av.

  • Blåsor som uppkommer redan i samband med födseln tyder på en allvarligare form.
  • Blåsor och sår debuterar vanligen i munnen
  • Vanligt med infektioner till följd av sår

Epidermolysis bullosaEpidermolysis bullosa simplexEpidermolysis bullosa simplex2

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 675 SectionId: 2331 ChapterGroupId: 32