Dermatologi > Dermatologiska djur- & parasitinfektioner

Kutan larva migrans

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

  • Kliande, upphöjd rodnad som flyttar sig
  • Ofta på fötter eller buk
  • Maskarna förblir, till skillnad från vid visceral larva migrans, larver och stannar i epidermis. Läker så småningom ut även om ingen behandling ges, kan dock dröja flera månader.

kutanlarvamigrans

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Dermatologiska_djur-_och_parasitinfektioner/Kutan_larva_migrans Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 747 SectionId: ChapterGroupId: 20