Dermatologi > Eksem

Allergiskt kontakteksem

Översikt

Epidemiologi

  • Osäkert exakt hur vanligt allergiskt kontakteksem är
  • 30% av alla yrkesrelaterade besvär berör huden och i denna grupp står irritativa och allergiska kontakteksem för mer än 90%. (UpToDate december 2016)

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Allergiskt_kontakteksem Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 676 SectionId: ChapterGroupId: 14