Dermatologi > Eksem

Allergiskt kontakteksem

Översikt

Epidemiologi

  • Osäkert exakt hur vanligt allergiskt kontakteksem är
  • 30% av alla yrkesrelaterade besvär berör huden och i denna grupp står irritativa och allergiska kontakteksem för mer än 90%. (UpToDate december 2016)

Etiologi

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-01-18 03:15:57 ChapterId: 676 SectionId: 2337 ChapterGroupId: 14