Dermatologi > Eksem

Asteatotiskt eksem

Översikt

Definition

  • Eksem som uppstår till följd av torr hud med lågt lipidinnehåll
  • Kallas även Eczema craquelé (föreställ dig en torr ökenyta med sprickbildningar i ytan)

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Eksem/Asteatotiskt_eksem Filename: Definition.html ChapterId: 681 SectionId: ChapterGroupId: 14