Dermatologi > Eksem

Asteatotiskt eksem

Översikt

Definition

  • Eksem som uppstår till följd av torr hud med lågt lipidinnehåll
  • Kallas även Eczema craquelé (föreställ dig en torr ökenyta med sprickbildningar i ytan)

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-11-10 04:27:21 ChapterId: 681 SectionId: 2374 ChapterGroupId: 14