Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Alopecia areata

Översikt

Alopecia areata är ett kroniskt immun-medierat tillstånd, troligen med autoimmun genes som leder till håravfall i välavgränsade runda fläckar. TIllståndet är ganska vanligt och drabbar 2/100 någon gång under livet. Diagnostiskt är det viktigt att skilja från håravfall orsakat av tinea capitis. Alopecia areata självläker i de flesta fallen inom 1-5 år men ca 25% får bestående problem.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2018-03-16 03:20:38 ChapterId: 683 SectionId: 11294 ChapterGroupId: 13