Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Alopecia areata

Översikt

Alopecia areata är ett kroniskt immunmedierat tillstånd, troligen med autoimmun genes. Drabbade individer får håravfall i välavgränsade runda fläckar. Tillståndet är relativt vanligt och drabbar ungefär var femtionde individ någon gång under livet. Diagnostiskt är det viktigt att skilja från håravfall orsakat av tinea capitis. Alopecia areata självläker i de flesta fallen inom 1-5 år men ca 25% får bestående problem.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Har-_och_nagelsjukdomar/Alopecia_areata Filename: Oversikt.html ChapterId: 683 SectionId: ChapterGroupId: 13