Dermatologi > Hår- & nagelsjukdomar

Nagelförändringar

Översikt

Diverse nagelförändringar

Diagnos

Beskrivning

Bild

Onycholys Avlossning av nagel, t.ex. vid fotsvamp, psoriasis onycholys3
Onychogryfoskartnagel Förtjockad, missfärgad (gul-brun), förlängd och typiskt också skev nagel. Förekommer typiskt hos äldre patienter Onychogryfos
Klubbnaglar Beror ofta på hjärt/lungsjukdom, t.ex. lungcancer, idiopatisk lungfibros, Fallots tetrad. Men kan även uppkomma vid leversjukdom och/eller malabsorption. Kan i vissa fall förekomma utan bakomliggande patologi. KlubbnaglarKlubbnaglar2
Överkurvatur Naglarna vänder och växer inåt. Kan behandlas med skena.
Beaus linjer

Djupa tvärgående linjer som kan uppstå vid t.ex. näringsbrist, pillande eller fysisk stress under nagelns utveckling.

beaus linjerBeaus linjer2
Nageltrång Klipp nageln rakt!
Färgförändring

Malignt melanom eller hematom?

Melanom typiskt antingen rakt streck längs med hela nageln, eller pigmentering även utanför nageln. Hematom mer lokaliserat och läker.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Har-_och_nagelsjukdomar/Nagelforandringar Filename: Diverse_nagelforandringar.html ChapterId: 1019 SectionId: ChapterGroupId: 13