Dermatologi > Hudinfektioner - Virus och bakterier

Pityriasis rosea

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • [Klinisk diagnos
  • Syfilisprov bör övervägas då sekundärsyflis är en viktig differentialdiagnos ]

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 750 SectionId: 2869 ChapterGroupId: 21