Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Läkemedelsreaktioner (dermatologi)

Översikt

Läkemedel kan resultera i en rad oönskade dermatologiska symptom. I vissa fall kan administration av ett nytt läkemedel förvärra en existerande hudsjukdom och i andra fall utlösa nya symptom. Läkemedel som är kända för att ge utslag är t.ex antibiotikapreparat, NSAID, antiepileptika, cytostatika och psykofarmaka. Typiskt för de läkemedelsorsakade hudsymptomen är att de uppstår inom ca 2 veckor efter första dosen av läkemedlet och att de i vissa fall kan ge symmetriska utslag. Det vanligaste är att patienten får exantem men läkemedel kan även ge symptom i form av blåsbildningar, palpabel purpura eller angioödem. Generell behandlingåtgärd är att sätta ut misstänkt orsakande läkemedel och att behandla symptomen i de fall det är möjligt.

Kutana läkemedelsreaktioner

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Lakemedelsreaktioner__dermatologi_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1015 SectionId: ChapterGroupId: 17