Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Stevens-Johnsons syndrom (SJS)

Definition

Epidemiologi

Etiologi

  • Läkemedel, t.ex: sulfapreparat, antiepileptika och allopurinol.
  • Inget orsakande läkemedel i 20% av fallen. Mykoplasma har rapporterats som utlösande faktor i vissa fall.

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Lakemedelsreaktioner/Stevens-Johnsons_syndrom__SJS_ Filename: Etiologi.html ChapterId: 733 SectionId: ChapterGroupId: 17