Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Stevens-Johnsons syndrom (SJS)

Definition

Epidemiologi

Etiologi

  • Läkemedel, t.ex: sulfapreparat, antiepileptika och allopurinol.
  • Inget orsakande läkemedel i 20% av fallen. Mykoplasma har rapporterats som utlösande faktor i vissa fall.

Symptom och kliniska fynd

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 733 SectionId: 2769 ChapterGroupId: 17