Dermatologi > Läkemedelsreaktioner

Toxisk epidermal nekrolys (TEN)

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

  • Klinisk diagnos
  • Biopsi tas som regel för att bekräfta diagosen och utesluta snarlika tillstånd

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-16 04:08:57 ChapterId: 734 SectionId: 2777 ChapterGroupId: 17