Dermatologi > Övriga maligna hudtumörer

Merkelcellskarcinom

Översikt

Merkelcellscarcinom är en ovanlig neuroendokrin hudtumör. Tumören drabbar framförallt immunsupprimerade och/eller äldre. Behandlingen består av excision med marginal samt eventuell strålbehandling. Tumörsjukdomen har dålig prognos.

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Ovriga_maligna_hudtumorer/Merkelcellskarcinom Filename: Oversikt.html ChapterId: 695 SectionId: ChapterGroupId: 28