Dermatologi > Psoriasis

Psoriasis

Översikt

Psoriasis är en multifaktoriell sjukdom som saknar fullständigt klarlagd patogenes, känt är dock att hereditet spelar en viktig roll och att det finns samsjuklighet med flera autoimmuna sjukdomar. Symptomen kommer ofta i skov och patienterna kan vara helt symptomfria mellan skoven. I övrigt är symptombilden beroende av sjukdomsvariant och flera varianter kan förekomma samtidigt hos en individ. Vanligaste varianten är plackpsoriasis som ger välavgränsade, rodnade, infiltrerade plack. Behandlingen utgörs av livsstilsråd, avfjällning, mjukgörande och kortisonkräm, ljusbehandling mm.

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Patologi

Differentialdiagnoser

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 697 SectionId: 11240 ChapterGroupId: 24