Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Akut urtikaria

Översikt

Definitioner

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

  • Vid reaktion (anafylaxi, angio­ödem eller annan livshotande reaktion) på penicillin ska användning av annan betalaktamantibiotika undvikas. Risk för snabbare reaktion med anafylaxi nästa gång!
  • Vid mildare reaktioner (t.ex. hudutslag utan påtaglig klåda eller endast gastrointestinala symptom) kan patienten stå kvar på aktuell betalaktam eller få ett nytt preparat inom betalaktamgruppen.

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 1032 SectionId: 4648 ChapterGroupId: 165