Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Anafylaxi

Översikt

Anafylaxi innebär en potentiellt livshotande reaktion och som därför skall handläggas skyndsamt. Anafylaktiska reaktioner omfattar framförallt huden, andningsvägarna, cirkulationen samt GI-kanalen. Tillståndet orsakas oftast av getingstick (äldre) eller intag av födoämnen (yngre) som leder till frisättning av mediatorer från mastceller och basofiler. En anafylaktisk reaktion kan vara stillsam och behöver inte utvecklas till anafylaktisk chock, men den kan också utvecklas snabbt och bli livshotande. Behandla därför alltid med adrenalin, antihistamin och kortison så fort som möjligt.

Definitioner

Etiologi

Klassifikation

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-11-09 04:35:03 ChapterId: 1331 SectionId: 11314 ChapterGroupId: 165