Dermatologi > Urtikara och anafylaxi

Fysikalisk urtikaria

Översikt

Olika typer av fysikalisk urtikaria

Dermografisk urtikaria

  • Skrivhud. Ljusbehandling, uteslut skabb

Tryckurtikaria

  • Kommer 6-8 timmar efter trycket. Svårbehandlat

Köldurtikaria

  • Nässelutslag utlöses vid avkylning. Utomhusbad kan utlösa chock genom generell frisättning av histamin
  • En isbit på huden ger upphov till en urtika på några minuter och bekräftar därigenom diagnosen

Värmeurtikaria

  • Uppkommer i kontakt med varma föremål

Kolinerg urtikaria

  • Små kvaddlar på bålen vid ansträngning, oftast hos unga vuxna. Diagnos vid testcykling

Aquagen urtikaria

  • Kvaddlar utlöses av bad eller dusch oavsett badvattnets temperatur

Kontakturtikaria

  • Urtikor uppkommer vanligtvis på händerna efter kontakt med urtika-framkallande ämnen, t.ex. latex eller rå potatis
  • Latex: typ I-reaktion, hos 2-10 % av sjukvårdspersonal och 50 % av barn med ryggmärgsbråck. Symtom efter ca 15 min (oro, klåda, urtikaria, bronkospasm, hypotension, arrytmi, gi-symtom).

Utrikariavaskulit

  • Urtikor kvarstår på samma lokal i mer än ett dygn och ca 50 % av patienterna har samtidigt ledvärk. Även vanligt med feber, SR-stegring och purpura. Hudbiopsi visar leukocytoklastisk vaskulit som tecken på immunkomplexsjukdom.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Dermatologi/Urtikara_och_anafylaxi/Fysikalisk_urtikaria Filename: Olika_typer_av_fysikalisk_urtikaria.html ChapterId: 1034 SectionId: ChapterGroupId: 165