Venereologi > HIV & Karposis sarkom

HIV och AIDS

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

 • HIV är ett enkelsträngat RNA-virus (ssRNA) som tillhör familjen retrovirus. Det finns två olika typer:
  • HIV-1 - Vanligast
  • HIV-2 - Ovanligt, finns framförallt i Västafrika och södra Asien

Viktiga HIV-proteiner

 • Gag – Kapsidproteiner
 • Pol – Polymeras, proteas och integras
 • Env – Envelope-glykoproteiner
  • Gp41 – TM-fusion
  • Gp120 – Är det protein som binder till CD4-receptorn och är starkt immunogen och starkt genetiskt variabel

Patofysiologi

Symptom och kliniska fynd

Indikatorsjukdomar för HIV

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Anti-HIV-läkemedlens verkningsmekanismer

Resistensutveckling

AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)

HIV och graviditet

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/HIV_och_Karposis_sarkom/HIV_och_AIDS Filename: Etiologi.html ChapterId: 879 SectionId: ChapterGroupId: 2500