Venereologi > Herpesinfektioner

Cytomegalovirusinfektion

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

  • Sällan indikerat för immunkompetenta individer
  • Eventuellt profylaktisk behandling med valaciklovir
  • Ganciclovir: kan leda till benmärgs- och njurpåverkan
  • Vid svårare fall även immunoglobuliner

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Herpesinfektioner/Cytomegalovirusinfektion Filename: Behandling.html ChapterId: 917 SectionId: ChapterGroupId: 51