Venereologi > Syfilis och ulcus molle

Syfilis

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Stadieindelning

Diagnostik

  • [Vid primär syfilis: PCR från sårsekret]
  • Senare: svår att odla. De första 1-3 veckorna seronegativ

Ospecifika

  • VDRL - Venereal Disease Research Laboratory test. Används för att monitorera behandling
    • VDRL ska gå ned två titersteg efter behandlingen är avslutad.
  • Architect - Screening för syfilisantikroppar. Testet används vid screening av gravida och blodgivare. Om positivt, gå vidare till Liasion

Specifika

  • Liaison - Synonymt med treponema screen eller CLIA. Används som första test efter primär syfilis. Om positivt, gå vidare till TPPA och Lues IgM
  • TPPA - Treponema pallidum partikel agglutination test
  • Lues IgM - Elisa-test för IgM/IgG mot syfilis
  • Neurosyfilis diagnosticeras med likvoranalys
Om patienten tidigare smittats och behandlats kan den ha kvar VDRL och TPPA positiva → svårt att veta om patienten smittats ånyo

Differentialdiagnoser

Behandling

Uppföljning

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Dermatologi_och_Venerologi/Venereologi/Syfilis_och_ulcus_molle/Syfilis Filename: Diagnostik.html ChapterId: 725 SectionId: ChapterGroupId: 3015