Geriatrik > Artros

Artros

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

 • Artros beror på en obalans mellan nedbrytande och anabola enzymer i den drabbade leden. Det finns flera riskfaktorer som på olika sätt ökar risken att det uppkommer en obalans och ledsvikt (se → Riskfaktorer för artros). Se film som beskriver det patofysiologiska förloppet
 • Artros är en sjukdom som drabbar ledens alla delar
  • Brosk - Främst broskets funktion som drabbas vilket gör att dess ”svampfunktion” (suga upp/frigöra vätska) minskar
  • Ben
  • Ledband
  • Ledvätska
  • Muskler
 • Vanligast i fingrar, knä eller höft. Andra vanliga lokalisationer är ryggradens facettleder, tumleder och stortåns MTP1

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prevention

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Artros/Artros Filename: Etiologi.html ChapterId: 1234 SectionId: ChapterGroupId: 112