Geriatrik > Demenssjukdomar

Alzheimers sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

 • Minnesstörning
 • Benämningssvårigheter
 • Passivitet
 • Desorientering (tid)
 • Nedsatt förmåga att tänka abstrakt.
 • Visuospatial störning
 • Apraxi
 • Afasi
 • Depression, Ångest
 • Aggressivitet
 • Sömnstörning
 • Konfusion
 • Försämrade exekutiva funktioner.
 • Försämrad social förmåga.

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Alzheimers_sjukdom Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 759 SectionId: ChapterGroupId: 281