Geriatrik > Demenssjukdomar

Kognitiv sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Prevalens
    • 30 % vid 85 års ålder
    • 50 % vid 95 års ålder
  • Samsjuklighet: Ca 30 % lider även av depression.

Klassifikation

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Kognitiv_sjukdom Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 767 SectionId: ChapterGroupId: 281