Geriatrik > Demenssjukdomar

Kognitiv sjukdom

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Kognitiva sjukdomar klassificeras i huvudsak efter typ:

Övriga typer av kognitiv sjukdom

 • Traumatisk hjärnskada
 • Substansbruk/läkemedelsbruk
 • HIV-infektion
 • Priontyp
 • Huntingtontyp (se → Huntingtons sjukdom)
 • Annat medicinskt tillstånd (t.ex hyperkalcemi)
 • Multipel etiologi
 • Ospecificerad

Indelning efter svårighetsgrad

 • Lindrig - Svårigheter med instrumentella vardagligheter, t.ex. hushållsbestyr, hantera ekonomi.
 • Medelsvår - Svårigheter med grundläggande aktiviteter i vardagen, t.ex. äta, klä på sig.
 • Svår - Helt beroende av omhändertagande.

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Kognitiv_sjukdom Filename: Klassifikation.html ChapterId: 767 SectionId: ChapterGroupId: 281