Geriatrik > Demenssjukdomar

Vaskulär demens

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

 • [Förlopp:
  • Subkortikala: mjukt progredierande.
  • Stroke-orsakade: stegvist förlopp, fokala symptom.
 • Försämrade exekutiva funktioner - Uppträder tidigt.
 • Passivitet
 • Personlighetsförändringar
 • Depression - Vanligt
 • Mental retardation
 • Minnesstörningar]
Symptombilden kan variera mycket mellan individer och är beroende av vävnadsskadornas lokalisation.

Diagnostik

Diagnoskriterier (DSM V)

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Demenssjukdomar/Vaskular_demens Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 769 SectionId: ChapterGroupId: 281