Geriatrik > LUTS och inkontinens

LUTS

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Lagringssymptom - Irritativa besvär

 • Irritativa besvär med trängningar, hög miktionsfrekvens och/eller inkontinens.
 • Faktorer som sensoriskt retar blåsan till sammandragningar ger lagringssymtom;
  • Inflammation i blåsa/prostata av okänd genes eller på grund av infektion kan ge dessa störningar.
  • Blåscancer (framför allt cancer in situ) ger lagringssymtom.
  • Påverkan på centrala nervbanor som oftast normalt har en inhiberande funktion avseende styrning av miktionsreflexen vilket också kan leda till lagringssymtom, pga bristande inhibering.
  • Vid BPH får man en tillväxt av transitionszonen. Detta orsakar successivt en förträngning av urinröret/obstruktion. Urinblåsan behöver då prestera mer kraft/ökat tryck för att få ut urinen. Initialt kompenserar blåsan med förtjockning av blåsmuskulaturen och man får då ofta initialt en sekundär överaktivitet/instabilitet. Detta visar sig i urinträngnings/lagringsproblematik. Senare kan det leda till detrusor dekompensation med ökand resurinmängder.

Tömningssymptom - Obstruktiva besvär

 • Svårt för urinblåsan att tömma urinen. T.ex:
  • Startsvårigheter - Patienten får vänta på att vatten-kastningen ska komma igång.
  • Svag stråle - Konstaterad eller beskriven av patienten.
  • Efterdropp - Urindropp från uretra efter avslutad miktion.
  • Känsla av ofullständig blåstömning - Mycket otillförlitligt symtom på residualurin.
  • Dysuri - Sveda, obehag eller smärta i samband med miktion.
 • Störningar i blåsans tömningsfunktion kan bero på:
  • Otillräcklig neurogen stimulering - Övre/nedre motorneuronskada eller icke uthållig miktionsreflex
  • Svag blåsmuskel - Efter uttänjning
  • Blåsmuskel som inte kan förkortas tillräckligt - Ökad fibros i blåsväggen, efter övertänjning, lazy bladder
  • Stor divertikel eller stor reflux.
 • Störningar i uretras tömningsfunktion kan bero på:
  • Neurogen störning - Utebliven relaxation (låg skada) eller sfinkter-detrusordyssynergism (hög skada),
  • Anatomiskt avflödeshinder - BPH, prostatacancer, striktur, valvel, tumör)
  • Funktionellt avflödeshinder - Dyssynergi på grund av felaktigt inlärd miktionsreflex

Diagnostik

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/LUTS_och_inkontinens/LUTS Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1082 SectionId: ChapterGroupId: 156