Geriatrik > Palliativ vård

Palliativ vård

Generellt

Illamående

Dyspné

Törst, muntorrhet, dehydrering

  • Dehydrering behandlas inte, men törst eller lidande
  • Undersök eventuell svampinfektion, behandla den i så fall, ta bort läkemedel som kan orsaka törst och som inte behövs längre.
  • Ge gärna vätska, ofta och i små doser med patienten sittande så hen kan dricka ordentligt
  • Dropp ska sällan användas i palliativ vård

Ångest

Nutrition

Palliativa kittet

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Geriatrik/Geriatrik/Palliativ_vard/Palliativ_vard Filename: Torst__muntorrhet__dehydrering.html ChapterId: 1351 SectionId: ChapterGroupId: 301