Gynekologi > Abort

Abort

Introduktion

Definitioner

Epidemiologi

Juridik

Abortsprocessen

 1. Första kontakten med en vårdgivare (oftast en barnmorska):
  • info om abortmetoder
  • preventivmedelsrådgivning
  • erbjuder stödsamtal med kurator - rättighet att få
  • bokar läkarbesök
 2. Eventuell kuratorskontakt
  • frivilligt men ska starkt rekommenderas till underårig
  • stöd i beslut
  • eventuella myndighetskontakter
   • ex grav >v 18 - SoS rättsliga råd
   • misstanke om brott ( ex <15 år)
 3. Obligatoriskt läkarbesök (ibland särskilt utbildade barnmorskor som kan utföra och tolka ultraljud)
  • undersökning
  • bedömning
   • integrerat abortbeslut
   • mognadsgrad av underårig
  • beslut abortmetod
  • intyg vb. om >v18
  • muntlig och skriftlig information om vanliga ofarliga/farliga biverkningar av aborten - för att underlätta för patienten att bedömma när denne ska söka vård och inte
   • Om abort i hemmet
    • ska blöda mer än vanligt mens, innehåller klumpar
    • graviditetssymtom ska gå över <7 dagar - ex illamåendet
   • Efterblödning (abort/förlossning)
    • blödning kan pågå upp till 3 veckor - ökad infektionsrisk
    • rekommendation trosskydd istället för tampong, undvika badhus
   • Preventivmedelsanvändning bör påbörjas utan dröjsmål
    • ägglossning möjlig <7 d från abort
    • fertilitet påverkar i regel ej av genomgången abort
 4. Aborten
  • Medicinsk eller kirurgisk
 5. Efterkontroll (medicinsk abort)
 6. Ska erbjudas alla som önskar
 7. Efter 1-3 veckor - behandlingsutvärdering, säkerställa graviditet avslutad
 8. Kan i vissa fall göras i hemmet med u-hCG
 9. Vid fortsatt graviditet erbjuds ny medicinsk abort eller kirurgisk abort

Medicinsk abort

Kirurgisk abort

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Abort/Abort Filename: Abortsprocessen.html ChapterId: 1452 SectionId: ChapterGroupId: 205