Gynekologi > Antikonception

Antikonception

Översikt

Definitioner

Pearl index

Hormonella preventivmetoder

[Alla hormonella metoder innehåller gestagen som hämmar endometriumproliferation och påverkar cervixsekretet, vilket försämrar implantation. Vid högre doser (individuellt vilken dos men mellan- till högdos) hämmas även ovulationen.] [En del innehåller även östrogen vilket i första hand förbättrar blödningsmönstret och hämmar ovulation.] Används normalt inte efter 60 års ålder.

Kartor med p-piller kan gärna "ätas ihop", d.v.s. man gör inget uppehåll mellan dem. Förr eller senare kommer det då en genombrottsblödning, då avbryter man ätandet i några dagar. Eller så kan man göra egna avbrott när man tycker att det passar och bortfallet av gestagener leder till en avstötning av endometrium och blödning.

Gestagen ökar inte trombosrisken!
Alla kombinerade preventivmetoder ger en ökad trombosrisk!

Gestagena metoder

 • Olika varianter av gestagenpreparat
  • Lågdos - Hormonspiral eller minipiller
  • Mellandos - Mellanpiller eller p-stav
  • Högdos - P-spruta
 • Kontraindikationer:
  • Pågående leversjukdom
  • Aktuell eller tidigare bröstcancer
Lågdosgestagen

Minipiller (noretisteron, Mini-Pe®)

 • Fördelar: ev. mindre biverkningar
 • Nackdelar: oförutsägbart blödningsmönster, endast 3 timmars glömskemarginal
 • Kontraindikationer: BMI > 30 p.g.a. minskad tillförlitlighet

Hormonspiral (levonorgestrel - Mirena®, Jaydess®)

 • Fördelar: sätts in vart femte år (Mirena®) resp. vart tredje år (Yaydess®). Minskad eller upphörd blödning
  • låg riskprofil för hormonbiverkningar - namnet hormonspiral kan dessvärre avskräcka från att testa om tidigare hormonbiverkningar
 • Nackdelar: mest lokal effekt → få biverkningar men viss humörpåverkan, bröstspänningar, lindrig akne
 • Kontraindikationer: uterusanomali - ex septa, myom - kan påverka, krävs viss koncentration av läkemedlen, kan bli för lågt i delar av uterus vid annorlunda anatomi / ovanligt stor uterus
Mellandosgestagen

Mellanpiller (desogestrel, Cerazette) eller P-stav (etonogestrel, Nexplanon)

 • Fördelar:
  • Skydd är jämförbart med kombinerade preparat
  • P-stav varar i 3 år men kan tas ut igen (jämfört med p-spruta)
 • Nackdelar:
  • Oförutsägbart blödningsmönster – 33 % får oregelbundna blödningar.
  • Nedstämdhet, akne, ökad aptit
Högdosgestagen

P-spruta (medroxyprogesteron, Depo-Provera®)

 • Fördelar
  • Mycket bra preventivt skydd
  • Injektion var 3:e månad
 • [Nackdelar
  • Kan ta lång tid att bli fertil efter användande (ca 1 år)]
  • Nedstämdhet, trötthet, minskad libido, ökad aptit, akne
  • Ibland kraftiga blödningar
 • Kontraindikationer - Utöver leversjukdom och aktiv bröstcancer
  • Kvinnor < 19 (och över 45) - Kan leda till osteoporos pga hämmad östrogenproduktion.

Kombinerade hormonella metoder (östrogen + gestagen) - P-piller, p-plåster, p-ring

 • Generellt:
  • [Påverkar ovulationenen genom att minska FSH-produktionen]
  • Blodtrycket kan öka något men stabiliseras snart och återgår då man slutar med pillrena. Trombosrisken ökar också under det första året men återgår sedan till det normala.
  • Vid insättning kontrolleras bl.a. BMI och blodtryck.
 • Fördelar:
  • Effektivt preventivt skydd
  • Minskad smärta och mindre blödning
  • Minskar risk för ovarie-, endometrie- och kolorektalcancer
  • Mindre bröstspänning
  • Ökad fertilitet efter avslutad behandling
  • Positiv inverkan humör för vissa
  • Lång glömskemarginal - 36 timmar för piller. Jämför med minipiller med 3 timmar.[1]
 • Nackdelar:
  • Ökad risk för lungemboli, DVT samt bröstcancer
   • grundrisk för VTE nyligen reviderad och funnits högre får både de utan kombinationsbehandling och de med, riskförhöjningen är oförändrad, ca x2 risk men den absoluta risken är högre än man tidigare trott
    • VTE risk icke-gravid, icke-användare av kombinerad metod 2-3/10´000
    • VTE risk icke-gravid, användare av kombinerad metod ca 4-8/10´000 (beroende av preparat)
  • Nedstämdhet, minskad libido, viktökning, illamående, huvudvärk, akne

[Kontraindikationer

Relativa kontraindikationer

Akut-p-piller/ dagen efter piller

Sterilisering

Kopparspiral

Barriärmetoder

Naturliga metoder

Exempelpatient

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Antikonception/Antikonception Filename: Hormonella_preventivmetoder.html ChapterId: 1451 SectionId: ChapterGroupId: 423