Gynekologi > De kvinnliga könsorganens anatomi

De kvinnliga könsorganens anatomi

Introduktion

Yttre genitalia

[Venusberget (mons pubis) är det pubeshårbeklädda trekantiga området strax ovan vulva.] Vulva omges av de yttre blygdläpparna (labia majora) som innehåller fettväv och är fylliga hudveck med hår samt svett- och talgkörtlar. De möts framtill i commisura anterior och baktill i commisura posterior. De inre blygdläpparna (labia minora) ligger medialt om labia majora och är smalare med tunn hud utan hår men med talgkörtlar. Möts framtill strax framför klitoris, medan de baktill försvinner i commisura posterior.

Klitoris är ett 2-5 cm stort erektilt organ som embryologiskt kommer från genitaltuberkeln. Glans clitoris är den del som syns vid inspektion, medan den största delen av klitoris (corpusdelen) försvinner på djupet in i vävnaden och fäster mot blygdbenet.

Mellan de inre blydläpparna finns vestibulum, med uretras mynning, introitus (vaginas mynning) och Bartholins körtlar.

Mellan introitus bakre omfång och anus finns perineum. Runt introitus finns ett slemhinneveck, mödomshinnan (hymen), som vanligen är halvmåneformad. Hymen har tidigare kallats för mödomshinnan, RFSU har nu övergått till att använda ordet slidkrans då detta bättre speglar anatomin och då denna delen av den kvinnliga anatomin använts (och tyvärr fortfarande används i vissa sammanhang) för att kontrollera den kvinnliga sexualiteten. Hos unga flickor täcker den delar av introitus, om den täcker hela kallas det hymen imperforatum och bör åtgärdas innan första menstruation, annars samlas blodet ovanför och riskerar att orsaka smärta och så småningom endometrios. Hymen kan skadas vid samlag eller trauma men kan också återbildas.

[Lateralt om hymen mynnar på ömse sidor Bartholins körtlar, som är den kvinnliga motsvarigheten till mannens Cowperska körtlar. Där produceras glidmedel som utsöndras vid sexuell upphetsning.] Bartholinikörteln är i normalfallet ärtstor och icke-palpabel. Dock kan utförsgången bli tilltäppt, varpå en cysta (som ibland kan infekteras) bildas. Inflammationen kan då bli golfbollsstor. En infekterad Bartholins körtel beror inte sällan på STD. (Se→ Bartolinit).

Det finns även andra körtlar, och samtliga körtlar har betydelse för lubrikation vid sexuell upphetsning och stimulering. Vid uretraöppningen finns t.ex. multipla Skenes körtlar, som mynnar i såväl uretra som invid urinrörsmynningen. Funktionen för dessa är oklar, men de har misstänkts ha med kvinnlig ejakulation att göra.

Yttre genitalia försörjs framförallt från a. pudenda interna och externa. Venöst avflöde går ffa till venösa plexa runt vagina, uterus och urinblåsan, men även till viss del till v. iliaca interna. Lymfdränaget sker väsentligen till ytliga lymfkörtlar i ljumskarna. Främre delen av vulva innerveras av n. ilioingunalis och n. genitofemoralis.

Bäckenbotten

Inre genitalia

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/De_kvinnliga_konsorganens_anatomi/De_kvinnliga_konsorganens_anatomi Filename: Yttre_genitalia.html ChapterId: 6004 SectionId: ChapterGroupId: 13296