Gynekologi > Gynekologisk akut buk

Cystruptur/ Corpus luteumblödning

Översikt

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Klinisk kemi

  • U-HCG - Kan ibland ha liknande symptombild som vid ektopisk graviditet.
  • Hb - Det är svårt att tidigt i förloppet skilja vätska från blod. Eftersom det kan röra sig om en pågående blödning är det viktigt att ta reda på tiden mellan smärtdebut till tidpunkten då man får ett Hb-värde.
  • Lpk - Är i vissa fall högt på grund av smärta och stress
  • CRP - Oftast opåverkat
  • Ibland diagnostisk laparoskopi

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_akut_buk/Cystruptur__Corpus_luteumblodning Filename: Diagnostik.html ChapterId: 1383 SectionId: ChapterGroupId: 177