Gynekologi > Gynekologisk cancer

Ovarialcancer

Översikt

Epidemiologi

Etiologi

Klassifikation

Riskfaktorer

Skyddsfaktorer

Symptom och kliniska fynd

[Inga eller diffusa symtom i början vilket leder till ovarialcancern ofta är avancerad vid diagnos. Ovarialcancer metastaserar framförallt genom att cancerceller frigörs och sprids till peritoneums yta. Även lymfatisk spridning till paraaortala lymfkörtlar och lymfkörtlar i lilla bäckenet är vanligt.

  • Ökade trängningar (p.g.a. påverkad innervering)
  • Resistens vid palpation
  • Ökat bukomfång (p.g.a. ascites p.g.a. cancerhärdar som obstruerar lymfdränage samt producerar VEGF vilket ökar kärlpermabilitet -> albumin läcker ut i bukhålan och verkar osmotiskt.)
  • Tyngdkänsla i buken
  • Rubbningar i tarmfunktionen
  • Olaga eller postmenopausal blödning]

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Ovarialcancer Filename: Symptom_och_kliniska_fynd.html ChapterId: 1389 SectionId: ChapterGroupId: 176