Gynekologi > Gynekologisk cancer

Vaginalcancer

Översikt

Vaginalcancer är en ovanlig typ av cancer. I de allra flesta fallen handlar det om en skivepitelcancer men adenocarcinom och malignt melanom förekommer. Typiska symptom är blödningar och blodiga flytningar. Skivepitelcancrarna är ofta lokaliserade i övre delen av vagina. Behandlingen består huvudsakligen av strålning och cytostatika.

Epidemiologi

Etiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Prognos

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologisk_cancer/Vaginalcancer Filename: Oversikt.html ChapterId: 1392 SectionId: ChapterGroupId: 176