Gynekologi > Gynekologiska blödningsrubbningar

Primär amenorré

Översikt

Definitioner

Etiologi

Hypothalamisk amenorré

Generellt

[Hypothalamisk amenorré innebär en hämning av det reproduktiva systemet på hypothalamusnivå. Detta är den vanligaste mekanismen till både primär och sekundär amenorré. ][Tillståndet orsakas ofta av energibrist (kan t.ex. orsakas av ätstörningar eller intensivt idrottande med otillräckligt födointag), men kan även bero på psykologisk stress. Hypothalamisk amenorré är alltså definitionsmässigt en funktionell störning utan organisk patologi, som kan normaliseras spontant vid t.ex förbättrat näringsintag och minskad stress.]

[Patofysiologi

  • Nedsatt pulsatil frisättning av GnRH i hypothalamus, vilket hämmar FSH- och LH-sekretionen från hypofysen. Ger minskad produktion av östrogen och progesteron från äggstockarna, och därmed utebliven endometrietillväxt, ägglossning och amenorré.]
  • Orsaken till nedsatt GnRH är flerfaktoriell

Klinik

  • Amenorré och infertilitet.
  • Långvarig hypothalamisk amenorré ger metabola konsekvenser som förlust av benmassa och ökad risk för muskulosketala skador.

Behandling

  • I första hand åtgärdande av bakomliggande orsaker.
  • Om amenorrén kvarstår bör man erbjuda hormonsubstitiution, framförallt vid sänkt benmineralhalt.
  • Kalk- och D-vitamintillskott ska erbjudas patienter med låg benmassa och otillräckligt intag av mjölkprodukter.

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Gynekologiska_blodningsrubbningar/Primar_amenorre Filename: Hypothalamisk_amenorre.html ChapterId: 1371 SectionId: ChapterGroupId: 179