Gynekologi > Kvinnlig könsstympning och våldtäkt

Kvinnlig könsstympning

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

  • Prevalens: 4% av världens kvinnor, [vanligast i Afrika strax norr om ekvatorn + Indonesien.]
    • Fler än 2 miljoner flickor mellan 4-11 års ålder könsstympas varje år
  • Prevalens i Sverige: ca 38 000 flickor och kvinnor
    • Förbjudet att utföra enligt lag i Sverige, även att ombesörja att det utförs i annat land. Utförande av könsstympning straffas med 2-4 års fängelse.

Etiologi

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Kvinnlig_konsstympning_och_valdtakt/Kvinnlig_konsstympning Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 1368 SectionId: ChapterGroupId: 180