Gynekologi > Kvinnlig könsstympning och våldtäkt

Våldtäkt

Definitioner

Epidemiologi

Symptom och kliniska fynd

Hantering

Behandling

Psykosocial behandling

Reaktioner under våldtäkt

 • Friend – Förhandlar, försöker få kontakt
 • Fight – Gör motstånd
 • Flight – Flyr mentalt
 • Freeze – Handlingsförlamning
 • Flop – Uppgiven, passiv

Ökad risk för flashbacks vid flight, ökad risk för ohälsa vid freeze och flop.

Symptom

 • Tidiga:
  • Isolering/apati
  • Sömnsvårigheter
  • Koncentrationssvårigheter och försämrat minne
  • Huvudvärk, illamående, magont, yrsel
  • Ångest, oro
 • Senare:
  • Mardrömmar
  • Känslomässigt undvikande
  • Dålig/skadad självbild
  • Minskad tillit till sig själv och andra

Behandling

 • Fas 1:
  • Viktigt med tidigt stöd
  • Lyssna
  • Avlasta skuld
  • Acceptera och normalisera känslor
  • Se till att hon har stöd runt sig
  • Ge hopp om att det går att komma vidare
 • Fas 2, efter några veckor till år:
  • Gå igenom vad som hände
  • Vem var gärningsmannen?

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Gynekologi/Kvinnlig_konsstympning_och_valdtakt/Valdtakt Filename: Psykosocial_behandling.html ChapterId: 1382 SectionId: ChapterGroupId: 180