Obstetrik > Akut sjukdom under graviditet

Akut andnöd under graviditet

Översikt

Lungemboli

Fostervattenemboli

Lungödem

Astma

ARDS

  • Ses vid 1/6 000 förlossningar, mortalitet 35-50%.
  • Akut insättande lunginsufficiens, bilaterala lunginfiltrat på röntgen, hypoxi, ingen pulmonell hypertension.
  • Yttrar sig kliniskt som lungödem som inte kan hävas med sedvanlig behandling, följs av lunginfiltrat och bildning av hyalina membraner.
  • Kan orsakas av t.ex. preeklampsi, sepsis eller fostervattenemboli.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Akut_sjukdom_under_graviditet/Akut_andnod_under_graviditet Filename: ARDS.html ChapterId: 6358 SectionId: ChapterGroupId: 21027