Obstetrik > Akut sjukdom under graviditet

Akut andnöd under graviditet

Översikt

Lungemboli

Fostervattenemboli

  • Fostervatten och/eller trofoblastvävnad emboliserar och kommer ut i cirkulationen. Kan inträffa före, under och flera timmar efter förlossningen.
  • Epidemiologi
    • Ovanligt, men med hög mortalitet (30-80%). Uteslutningsdiagnos.
  • Symptom
    • Plötsligt insjuknande som oftast domineras av hypotension och chock, ev kramper och medvetanderubbningar. Ej sällan DIC.
  • Behandling
    • Förlös snarast. Ofta krävs respiratorvård, ev. ECMO.

Lungödem

Astma

ARDS

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Akut_sjukdom_under_graviditet/Akut_andnod_under_graviditet Filename: Fostervattenemboli.html ChapterId: 6358 SectionId: ChapterGroupId: 21027