Obstetrik > Akut sjukdom under graviditet

Akut buk under graviditet

Översikt

Appendicit

Kolecystit

Pankreatit

Ileus

Torsion av adnex

  • Vanligare i samband med graviditet än vid icke-graviditet.
  • Intervallsmärta i de nedre laterala kvadranterna, ofta plötsligt insättande.
  • Kan ofta diagnosticeras med UL.
  • Operativ intervention bör göras relativt snart för att undvika svår ischemi av ovarialvävnaden, med risk att ovarialvävnaden går i nekros.

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Akut_sjukdom_under_graviditet/Akut_buk_under_graviditet Filename: Torsion_av_adnex.html ChapterId: 6359 SectionId: ChapterGroupId: 21027