Obstetrik > Akut sjukdom under graviditet

Akuta neurologiska tillstånd hos gravida

Kramper

Generella kramper i samband med graviditet, förlossning och puerperium bör i första hand föranleda misstanke om eklamptiskt anfall.

Epilepsi misstänks givetvis vid sedan tidigare känd sjukdom. 1-2% av gravida har epilepsi. Kramperna utgör en risk för både mamma och barn. Kloniska kramper innebär risk för hypoxi för både mamma och barn.

  • Läs mer om epileptiska anfall (Se → Epilepsi)

Stroke

Intracerebrala blödningar

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Akut_sjukdom_under_graviditet/Akuta_neurologiska_tillstand_hos_gravida Filename: Kramper.html ChapterId: 6360 SectionId: ChapterGroupId: 21027