Obstetrik > Alloimmunisering

Erytrocytimmunisering

Introduktion

Epidemiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Behandling

  • Man följer titrar och eventuellt kvantifierat anti-D under graviditeten.
  • Regelbundna ultraljuds- och CTG-undersökningar.
  • Förlossning startas i “rätt tid” - oftast vid 38+0 eftersom risken för allvarlig immunisering ökar ju längre graviditeten fortgår.
    • Vid förlossningen tas blodstatus, blodgrupp, bilirubin och retikulocyter direkt post-partum.
    • Vid bilirubinstegring utan anemi får barnet ljusbehandling, vid bilirubinstegring med anemi blodtransfusion/blodbyte.
  • RhD-negativa kvinnor, icke-immuniserade, ges profylax (specifika ak, anti-D) efter partus av RhD-positivt barn (inom 72 h), samt vid exeres, X, ablatiomisstanke, försök till yttre vändning, mm.

Vid svåra eller tidigare fall av immunisering

  • Vid svåra eller tidigare immuniseringar kan man göra intrauterin blodtransfusion till fostret mellan vecka 17 och 34 (riskåtgärd), plasmabyte av modern (v 10-16) eller ge högdos immunglobulinbehandling (IVIG) (v 10-16).

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Alloimmunisering/Erytrocytimmunisering Filename: Behandling.html ChapterId: 6355 SectionId: ChapterGroupId: 21020