Obstetrik > Alloimmunisering

Erytrocytimmunisering

Introduktion

Epidemiologi

  • 0,4% av alla gravida får en erytrocytimmunisering under graviditeten. Alla blir dock inte allvarliga.
  • I Sverige screenar man inom mödravården för immunisering. 

Patofysiologi

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Alloimmunisering/Erytrocytimmunisering Filename: Epidemiologi.html ChapterId: 6355 SectionId: ChapterGroupId: 21020