Obstetrik > Alloimmunisering

Trombocytimmunisering

Översikt

Trombocytimmunisering är mindre vanlig än erytrotycimmunisering, men potentiellt mycket allvarligt. Ingen effektiv profylaktisk behandling finns idag. Fetomaternell trombocytimmunisering är en känd orsak till intrauterin död samt svåra fetala och neonatala blödningar. 

Epidemiologi

Patofysiologi

Diagnostik

Behandling

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Alloimmunisering/Trombocytimmunisering Filename: Oversikt.html ChapterId: 6356 SectionId: ChapterGroupId: 21020