Obstetrik > Blödning i sen graviditet

Placenta previa

Översikt

Definitioner

Epidemiologi

Klassifikation

Patofysiologi

Blödningen orsakas av att kärl slits sönder i samband med att cervix börjar dilateras och de flesta blödningar uppstår i nära anslutning till förväntat förlossningsdatum (efter vecka 36). Myometriet i den nedre delen av uterus har sämre kontraktionsförmåga än kärlen i övre delen av uterus. Det leder till att blödningar i nedre delen av uterus inte stoppas lika lätt av sammandragning av myometriet.

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_sen_graviditet/Placenta_previa Filename: Patofysiologi.html ChapterId: 1478 SectionId: ChapterGroupId: 210