Obstetrik > Blödning i tidig graviditet

Extrauterin graviditet (X)

Översikt

Om ett befruktat ägg implanteras och graviditetsvävnad bildas utanför uterus kallas det för en extrauterin graviditet. Detta inträffar vid ca 2% av alla graviditeter och det är en viktig diagnos att misstänka vid patienter som söker för buksmärta och blödning. Diagnosen kan ställas med hjälp av s-HCG och ultraljudsundersökning. Patienterna kan behandlas med kirurgi eller metotrexat för att avsluta graviditeten. En tredjedel av patienterna drabbas dock av ny extrauterin graviditet vid graviditetsförsök och upp till hälften av kvinnorna förblir ofrivilligt barnlösa.

Bra film om extrauterin graviditet

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Differentialdiagnoser

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_tidig_graviditet/Extrauterin_graviditet__X_ Filename: Oversikt.html ChapterId: 1475 SectionId: ChapterGroupId: 209