Obstetrik > Blödning i tidig graviditet

Trofoblastsjukdom

Översikt

Vid trofoblastsjukdom uppstår patologin redan vid befruktningen av ägget. Ägget saknar vid "komplett mola" kärna och befruktas av antingen två spermier eller av en spermie som sedan dubblerar sin kromosomuppsättning. En del av de drabbade kvinnorna uppvisar inga symptom utan trofoblastsjukdomen upptäcks i samband med RUL. Andra symptom kan vara t.ex. vaginala blödningar (vanligast) eller buksmärtor.

Definitioner

Epidemiologi

Etiologi

Patofysiologi

Riskfaktorer

Symptom och kliniska fynd

Diagnostik

Behandling

Komplikationer

Vidare läsning

Detta är ett avsnitt ur Hypocampus läs mer...

Klicka här för mer info...

Generated: 2019-10-26 03:54:12 Uri: Gynekologi_och_Obstetrik/Obstetrik/Blodning_i_tidig_graviditet/Trofoblastsjukdom Filename: Oversikt.html ChapterId: 1476 SectionId: ChapterGroupId: 209